Địa chỉ: Thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

– Điện thoại: 0947 134 060 – 0943 888 945

– Email: Lethihuongsl@gmail.com

– Website: https://nhunghuouhuongluat.vn/